Home Podi Puliyodarai Podi recipe, How to make puliyodarai podi